Durant aquesta setmana hem fet l’stage de tenis i pàdel, preparació física, tècnica, tàctica… Com a part de l’entrenament hem anat a competir contra dos clubs. Amb els components de la modalitat e tenis hem jugat contra el Club Tenis els Gorchs i en la modalitat pàdel amb el Club Tenis Montseny.

Gran experiència que ens ajuda en l’aprenentatge del nostre esport.